Zgłoszenie szkody w kraju i zagranicą

Zgłoszenie szkody

Po rozpatrzeniu szkody zgłoszonej przez klienta następuje wewnętrzny proces rozpatrywania szkody przez importera.

 • Wniesienie o rozpatrzenie szkody przez importera odbywa się na podstawie noty uznaniowej z wartością netto (bez VAT).

 • Dane dotyczące szkody należy wprowadzić za pomocą przeznaczonego do tego celu narzędzia SAGA/2*, aby nota uznaniowa została uwzględniona:
  - data zakupu opony
  - rodzaj uszkodzenia
  - data naprawy
  - numer części
  - kwota netto
  - numer naklejki hologramowej

 • Uszkodzone opony należy przechowywać dla ewentualnej ekspertyzy przez 30 dni.**

 • Tak samo należy przechowywać oryginał faktury wraz z unieważnionymi naklejkami hologramowymi oraz kopię wypełnionego paszportu ubezpieczenia.

* Jeżeli importer wykorzystuje przy rozpatrywaniu gwarancji narzędzie SAGA/2.
** Możliwe są także inne regulacje dla poszczególnych krajów.

Uszkodzenie opony za granicą

Zasadniczo wymagania odnośnie rozpatrywania zgłoszenia szkody oraz etapy ekspertyzy i oceny uszkodzenia są takie same,

jednak:

 • Klient musi wymienić oponę u partnera Volkswagena, a następnie wystąpić
  o zwrot kosztów.

 • Rozpatrzenie szkody następuje w późniejszym terminie u firmy partnerskiej w rodzimym kraju klienta.

 • Dostarczenie uszkodzonej opony nie jest wymagane, w tym przypadku wystarczy okazanie zdjęcia z widoczną szkodą.

 • Ustalona wartość pozostała na podstawie pierwotnej kwoty netto zostanie przyznana w formie noty uznaniowej.

 • Zgłoszenie szkody odbywa się w taki sam sposób w systemie zarządzania dokumentami za pomocą narzędzia SAGA/2.*

* Jeżeli importer wykorzystuje przy rozpatrywaniu gwarancji narzędzie SAGA/2.