Wymiana opon i wystawienie faktury

Wymiana na nowe opony i wystawienie faktury

Uszkodzona opona stanowi niewątpliwą okazję do sprzedaży nowej, gdyż zakup nowej opony jest warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia szkody.

Przed sprzedażą nowej opony należy wyjaśnić następujące kwestie:

  • Czy z powodu dużych różnic w głębokościach bieżnika (od 3 – 4 mm) nie trzeba wymienić opony na całej osi?

  • Czy nie zbliża się sezon i czy w tej sytuacji nie należałoby rozważyć generalnej wymiany?

Przebieg sprzedaży nowych opon:

  • Wystawienie noty uznaniowej dla ustalonej pozostałej wartości uszkodzonej opony na podstawie pierwotnej kwoty netto plus VAT.

  • Wystawienie faktury poprzez obliczenie aktualnej ceny opony oraz kosztów montażu i odliczenie kwoty, wynikającej z noty uznaniowej.

  • Naniesienie nowych naklejek hologramowych na nową fakturę oraz dołączenie paszportu ubezpieczenia.