Klienta zgłasza szkodę

Klienta zgłasza szkodę 

Co dokładnie należy zrobić?

Ekspertyza opony
Przyjrzyj się dokładnie uszkodzeniu: co było przyczyną?

Oceń uszkodzenie
Czy opony mają gwarancję?
Czy podano policyjną sygnaturę akt (w przypadku wandalizmu)?

Podejmij decyzję odnośnie pozostałej wartości
Ustal, ile miesięcy minęło od zakupu opony i udziel klientowi
informacji zwrotnej.

Wypełnianie paszportu ubezpieczenia*
Wypełnij wymagane dane na formularzu w paszporcie
ubezpieczenia.

Unieważnij oryginalne naklejki hologramowe*
Zrób to na oryginale faktury lub jej kopi.

* Na rynkach, na których stosuje się te środki.