Treść i zakres gwarancji

Treść i zakres gwarancji

W tym rozdziale uzyskasz informacje na temat, jakie szkody obejmuje gwarancja, a także jaki jest zakres jej obowiązywania oraz jak wygląda odszkodowanie w przypadku uszkodzenia.