Test 2

Test 2
Pytanie 1
Jakie znaczenie dla usług posprzedażowych ma sprzedaż opon?

Sprzedaż opon nie odgrywa znaczącej roli.
W sektorze akcesoriów sprzedaż kół i opon stanowi w wielu salonach
zdecydowanie najsilniejszy segment.
Koła i opony to najważniejszy segment w salonie samochodowym.
Sprzedaż opon zostawiamy ich dystrybutorom. Skupiamy się na
naszych kompetencjach.

Pytanie 2
O czym informuje współczynnik wymiany opon?

Ile opon w ciągu całego okresu eksploatacji wymaga średnio jeden pojazd.
Jak często według średniej rocznej trzeba wymieniać opony z powodu
ich uszkodzeń.
Ile opon w przeliczeniu na jedno auto jest sprzedawanych w ciągu roku.
Jak często według średniej rocznej trzeba wymieniać opony z powodu
ich umyślnego uszkodzenia.

Pytanie 3
Liczbę pojazdów klientów w salonie samochodowym oblicza się …

… dzieląc wszystkie operacje serwisowe w ciągu roku przez liczbę
kontaktów z klientem 0,9. 
… dzieląc wszystkie operacje serwisowe w ciągu roku przez liczbę
kontaktów z klientem 1,1.
… dzieląc wszystkie operacje serwisowe w ciągu roku przez liczbę
kontaktów z klientem 1,3.
… dzieląc wszystkie operacje serwisowe w ciągu roku przez liczbę
kontaktów z klientem 1,5.

Pytanie 4
Wskaźnik wykorzystania potencjału sprzedaży przy sprzedaży
łącznie 1503 kół i opon oraz potencjale sprzedaży 7086 sztuk wynosi …

… 19,89 procent.
… 21,21 procent.
… 22,11 procent.
… 26,67 procent.

Pytanie 5
Proszę podać w procentach, ile nowych samochodów sprzedanych
w krajach o intensywnej sprzedaży opon zimowych, zostanie na
koniec roku wyposażonych w opony zimowe?

Około 30 procent, ponieważ wiele klientów jeździ na oponach letnich
przez cały rok.
W około połowie, ponieważ samochody sprzedawane jesienią i w zimie
są już wyposażone w opony zimowe.
Niecałe 70 procent.
Około 90 procent pojazdów.

Pytanie 6
Z ankiet przeprowadzonych wśród klientów wynika, że około
30 procent kierowców chciałoby przechowywać swoje opony
w salonie samochodowym. Ile w rzeczywistości wynosi średnio
wskaźnik przechowywania?

Wskaźnik wynosi mniej niż 10 procent.
Wskaźnik waha się między 10 a 15 procent.
Wskaźnik wynosi poniżej 20 procent.
Wskaźnik wynosi w rzeczywistości 25 procent.

Pytanie 7
Ile procent kompletów kół przechowywanych w salonie wymaga
średnio w sezonie wymiany?

Ok. 5 procent.
Mniej niż 10 procent.
10–15 procent.
Prawie 20 procent.

Pytanie 8
Przechowywanie opon i kół klientów …

… jest według wyliczeń niezwykle pracochłonnym i nielukratywnym
biznesem.
… stwarza duży potencjał dla dodatkowych obrotów oraz zwiększenia
lojalności klientów.
… jest dla mnie zbyt skomplikowany, dlatego nie zamierzam zajmować
się tym tematem.
… powinno być oferowane tylko przez profesjonalnych dystrybutorów opon.