Test 1

Test 1
Pytanie 1
Jak oceniasz rentowność oferowania usług posprzedażowych
w porównaniu do sprzedaży nowych lub używanych aut?
(Na podstawie rynku w Niemczech)

Największe zyski przynosi sprzedaż nowych pojazdów.
Usługi posprzedażowe generują prawie 60 procent udziałów
w obrocie salonu samochodowego.
Największą rentowność ma sprzedaż samochodów używanych.
Największy udział w obrotach przynosi sprzedaż części i akcesoriów
oraz serwis.

Pytanie 2
Współczynnik wymiany opon oblicza się …

… dzieląc „liczbę samochodów zarejestrowanych na rynku”
przez „liczbę sprzedanych opon”.
… mnożąc pojazdy zarejestrowane na rynku przez średnią
wymaganych opon.
… dzieląc „liczbę sprzedanych opon” przez „liczbę pojazdów
zarejestrowanych na rynku”.
… mnożąc „liczbę samochodów zarejestrowanych na rynku”
przez „liczbę sprzedanych opon”.

Pytanie 3
Aby obliczyć specyficzny dla salonu potencjał sprzedaży kół i opon,
potrzebna jest liczba samochodów klientów, które są obsługiwane
w salonie.

Tę liczbę można tylko oszacować.
Tę liczbę można dokładnie obliczyć.
Nie bierzemy tego pod uwagę, tylko liczbę operacji serwisowych.
Nie mamy danych na temat tej liczby.

Pytanie 4
W jaki sposób można obliczyć indywidualny potencjał sprzedaży
kół i opon salonu samochodowego?

Mnożąc liczbę kontaktów z klientem przez liczbę operacji serwisowych
w ciągu roku.
Poprzez obserwację obsługiwanych przez salon pojazdów klientów.
Dzieląc liczbę pojazdów klientów przez współczynnik wymiany opon.
Mnożąc liczbę pojazdów klientów przez współczynnik wymiany opon.

Pytanie 5
Wprowadzanie opon/kół do obrotu najlepiej rozpocząć …

… przy pierwszym terminie przeglądu.
… przy pierwszym uszkodzeniu opon.
… wraz ze sprzedażą nowego samochodu.
… przy kolejnej wymianie sezonowej.

Pytanie 6
Dla ilu procent samochodów używanych istnieją dobre szanse
na wprowadzenie do obrotu kompletnych kół zimowych?

Dla ok. 20 procent.
Dla około 30 procent.
Dla mniej więcej 50 procent.
Dla prawie 70 procent.

Pytanie 7
Przy ilu procentach wszystkich zdarzeń serwisowych w związku
z uszkodzeniem opon lub zbyt małą głębokością bieżnika pojawia
się szansa na aktywne wprowadzenie opon do sprzedaży?

Przy co drugim pojeździe.
Przy co piątym pojeździe.
W przypadku ok. 10 procent, a więc przy co 10 pojeździe.
Przy około 30 procentach pojazdów.

Pytanie 8
Dla 800 przechowywanych w salonie kompletów kół można
wyliczyć zapotrzebowanie na wymianę 368 opon. Ile procent
z tego realizują w rzeczywistości dobrze zorganizowane salony
o ugruntowanej sprzedaży?

Nie więcej niż 50 procent.
Około 60 procent.
Ok. 80 procent.
Niecałe 95 procent.