Program sprzedaży

Program sprzedaży

Niniejszy rozdział dotyczy kształtowania cen usług zgodnie z potrzebami rynku. W dalszej części będzie można pobrać szablon do tworzenia ofert usług. Ponadto zajmiemy się ofertami dostosowanymi do grup docelowych.