Organizacja przechowywania opon i kół

Organizacja przechowywania opon i kół

Czy Twój salon jest gotowy na przechowywanie opon i kół? Tym pytaniem zajmiemy się w kolejnym rozdziale. Zbadamy jakość świadczonych przez Ciebie usług, wykorzystując przygotowane do pobrania listy kontrolne. Ponadto w tym rozdziale znajdziesz argumenty przemawiające za zwiększeniem Twojego wskaźnika wyważania.