Test 2

Test 2
Pytanie 1
Czy stwierdzenie, że około połowa wszystkich kierowców
z chęcią oddałaby do przechowania swoje opony, jest prawdziwe?

Nie, tak uważa prawie 80 procent.
Tak, zgadza się. 
Nie do końca się zgadza, tak myśli ok. 40 procent.
Nie, dotyczy to nieco mniej niż jednej trzeciej kierowców.

Pytanie 2
Dlaczego salon samochodowy powinien aktywie oferować usługę
przechowywania kół i opon klientom?

Usługa przechowywania zapewnia w ciągu roku dwie dodatkowe okazje
do kontaktu z klientami, którzy wymieniają u nas opony, co pozwala na
zwiększenie ich lojalności.
W ten sposób praktykanci uczą się brania odpowiedzialności za cudzą własność.
Przechowywane opony zapewniają dodatkową izolację ścian hali, dzięki
czemu w lecie nie jest w warsztacie tak gorąco, a w zimnie nie jest za zimno. 
Dzięki przechowywaniu opon możemy nieźle zarobić. W końcu klienci
muszą płacić za tę usługę.

Pytanie 3
Ile wynosi wskaźnik przechowywania dla salonu, który obsługuje
5000 pojazdów klientów i przechowuje 600 kompletów kół?

12 procent.
15 procent.
20 procent.
30 procent.

Pytanie 4
Na skutek działania siły odśrodkowej niedoważenie opony o 10 gram
odpowiada podczas jazdy z prędkością 100 km/h ciężarowi …

… 1 kg.
… 2,5 kg.
… 5 kg.
… 10 kg.

Pytanie 5
Jak ważne jest wyczyszczenie kół przed ich ponownym założeniem?

Nie zwracamy uwagi na czystość kół, ponieważ po pierwszej jeździe
i tak znów są brudne.
Stawki za przechowywanie zostały tak skalkulowane, że musielibyśmy
wykonywać czyszczenie za dopłatą, aby wyjść na swoje. Raczej mało ważne.
Bardzo ważne. W naszym salonie opony są czyszczone przed
przechowywaniem, ponieważ brud i pozostałości soli wpływają
niekorzystnie na żywotność obręczy kół.
Klient przychodzi do nas, ponieważ musi zmienić opony, a nie dlatego,
że chce zlecić nam czyszczenie. Równie dobrze może pojechać do
pobliskiej myjni.

Pytanie 6
Ile pakietów usług powinno być oferowanych w ramach
przechowywania opon i kół?

Jeden pakiet w zupełności wystarczy. Wszystko inne wprowadza
tylko zamieszanie.
Idealnym rozwiązaniem są trzy pakiety – podstawowy, standardowy
i komfortowy.
Oferujemy osiem różnych pakietów. W ten sposób klient może wybrać
sobie takie zestawienie usług, jakie mu odpowiada.
Przy pięciu pakietach można dobrze zróżnicować usługi i odpowiednio
je wycenić. Nie powinno być ich mniej.

Pytanie 7
W przypadku wyboru między trzema pakietami usług – co powinien
zawierać pakiet standardowy?

Oprócz przechowywania na pewno wyważanie i sprawdzanie opon,
a także regulację ciśnienia w oponach.
Oprócz przechowywania tylko kontrolę opon i regulację ich ciśnienia.
Oprócz przechowywania tylko profesjonalne czyszczenie kół.
Według mnie pakiet standardowy oprócz przechowywania, kontroli
opon i regulacji ich ciśnienia powinien na pewno zawierać profesjonalne
czyszczenie kół.

Pytanie 8
Podczas sezonu wymiany można wyróżnić dwie grupy docelowe.
Proszę wymienić jedną z nich, której można zaoferować usługę
przechowywania.

Klienci, którzy potrzebują nowych piór do wycieraczek.
Klienci, którzy umawiają się na przegląd.
Klienci, którzy przychodzą tylko wymienić opony.
Klienci, którzy przychodzą wyczyścić wnętrze samochodu.