Test 1

Test 1
Pytanie 1
Ile procent kierowców zgodnie z ogólnym doświadczeniem
zdecydowałoby się na przechowywanie swoich kół?

Ok. 30 procent. 
Około 50 procent.
Więcej niż 70 procent.
Niecałe 20 procent.

Pytanie 2
Jakie korzyści dla salonu samochodowego wynikają z aktywnego
oferowania usługi przechowywania opon i kół?

Pracownicy mają zajęcie, dzięki czemu nie ma przestojów.
Można wykorzystać dostępną powierzchnię magazynu.
Nie ma żadnych korzyści – wręcz przeciwnie. Wyraźnie zwiększa się
nakład pracy, a ponadto dochodzi do długoterminowej blokady
powierzchni magazynu.
Przy okazji dodatkowych kontaktów z klientem można prowadzić
sprzedaż produktów i usług powiązanych i tym samym generować
dodatkowe dochody.

Pytanie 3
Ile procent kół klientów jest obecnie magazynowanych w salonach
samochodowych (przykład: rynek w Niemczech)?

Mniej niż 10 procent.
Między 10 a 15 procent.
Ok. 20 procent.
Więcej niż 30 procent.

Pytanie 4
Co na pewno należy zrobić z przechowywanymi kołami przed
ich ponownym użyciem?

Przeprowadzić analizę chemiczną mieszanki gum, aby zagwarantować,
że materiał się nie zestarzał.
Powinny być sprawdzone pod kątem dokładności ruchu obrotowego,
ponieważ podczas przechowywania opony mogą się odkształcić.
Należy bezwzględnie wykonać bieżnikowanie opon.
Należy wypolerować felgi na wysoki połysk. 

Pytanie 5
W jaki sposób należy postąpić z klientami, którzy mimo rozpoczęcia
się sezonu zimowego nie zgłosili się na wymianę opon?

Zadzwonić do klienta przy stosownej okazji. 
Nic nie robić. Klient w końcu sam się zgłosi, kiedy spadnie pierwszy śnieg.
Dać klientowi jeszcze trochę czasu i poczekać, aż wykonane zostaną
wszystkie pozostałe wymiany. Potem zadzwonić z zapytaniem.
Taka sytuacja nie ma u nas miejsca, ponieważ z wyprzedzeniem
przypominamy klientom o zbliżającej się wymianie opon i uzgadniamy
z nimi termin.

Pytanie 6
Czy klient powinien mieć wybór między różnymi pakietami
usług związanych z przechowywaniem?

Nie, dlaczego? Przechowywanie to przechowywanie. Nie możemy
przecież traktować jednych kół lepiej a innych gorzej.
Tak, zdecydowanie. W ten sposób klient może zdecydować, czy chce
mieć więcej usług związanych z przechowywaniem.
Nie, to prowadzi do zamieszania. U nas przechowywanie kosztuje
zawsze tyle samo – i to celowo niewiele, żeby klient nie poszedł do
konkurencji.
O rany, nie, to zbyt skomplikowane. Oferujemy kompleksowy serwis,
który zawiera wszystkie usługi, jakie tylko można sobie zażyczyć.
W końcu zależy nam na utrzymaniu dobrej opinii.

Pytanie 7
W przypadku wyboru między trzema pakietami usług – co powinien
zawierać pakiet podstawowy?

Tylko właściwe przechowywanie opon. Więcej nic.
A więc, na pewno powinien zawierać wyważanie opon.
Wszystkie podstawowe usługi, które są konieczne podczas wymiany kół,
czyli przechowywanie, kontrolę opon i regulację ich ciśnienia.
Na pewno oprócz wyważania także specjalne czyszczenie.

Pytanie 8
Ile grup klientów można rozróżnić podczas sezonowej wymiany
kół i opon?

Istnieje tylko jedna grupa klientów.
Istnieją dwie grupy klientów. Klienci, którzy przychodzą, aby wymienić
opony i klienci, którzy korzystają z usługi przechowywania lub którym
można zaoferować tę usługę.
Istnieją trzy grupy klientów.
Na pewno są cztery różne grupy klientów.