Powstanie szkody i ograniczenia

Odszkodowanie w przypadku uszkodzenia

Przy wymianie opony ustala się, jaką wartość miała opona w chwili uszkodzenia z uwzględnieniem czasu, który upłynął od momentu zakupu opony/kompletnego koła do chwili wystąpienia szkody.

Pojedyncza opona

 • Podstawą jest tutaj kwota netto z ostatniej faktury zakupu opony plus należny podatek.

Kompletne koło

 • Podstawą jest tutaj wartość netto ceny pojedynczej opony w dniu jej zakupu plus należny podatek.

 • Warunkiem uzyskania pozostałej wartości w rozliczeniu jest zakup nowej opony u partnera Volkswagena.

 • W celu jednoznacznego przedstawienia pozostałej wartości w przypadku uszkodzenia opony zaleca się wystawienie osobnej noty uznaniowej.

Wyłączenia i ograniczenia

Gwarancja nie obowiązuje w przypadku:

 • Opon należących do oryginalnego wyposażenia.

 • Opon pochodzących z odsprzedaży (sklep NORA).

 • Uszkodzeń kół.

 • Szkód, które są skutkiem normalnego zużycia.

 • Uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowych ustawień
  (toru, pochylenia koła, ciśnienia w oponie, wadliwych amortyzatorów itp.).

 • Uszkodzeń powstałych w wyniku rażącej niedbałości, ekstremalnej jazdy oraz opon uszkodzonych w wypadkach samochodowych.

 • Uszkodzeń, które wyraźnie podlegają pod gwarancję producenta opon
  (w tym przypadku należy niezwłocznie ubiegać się o uznanie gwarancji).

 • Kosztów montażu i wyważania.

 • Wymiany nieuszkodzonej opony, kiedy założenie nowego ogumienia jest wymagane dla całej osi.