Paszport ubezpieczenia opony

Paszport ubezpieczenia opony* 
  • Paszport ubezpieczenia opony należy przekazać klientowi zawsze
    razem z fakturą
    .

  • Na rozkładanej stronie znajduje się miejsce na przybicie pieczątki firmowej zakładu, który wystawia dokument.

  • Oryginał faktury lub jej kopię wraz z naklejonymi naklejkami hologramowymi dla każdej zakupionej opony lub kompletnego koła należy włożyć do paszportu ubezpieczenia opony.

  • Paszport ubezpieczenia opony z fakturą i naklejonymi naklejkami hologramowymi należy dostarczyć razem z książką serwisową samochodu.

Proszę zwrócić klientom uwagę na fakt,
że bez tych dokumentów zgłoszenie uszkodzenia nie zostanie rozpatrzone!

* Na rynkach, na których stosuje się te środki.