Parametry opony

Parametry opony

Przy projektowaniu opon bierze się pod uwagę w sumie 15 parametrów.

Powyższe zestawienie wyraźnie pokazuje, że na naklejkach nie umieszcza
się wszystkich kryteriów wydajnościowych opon. Przy wyborze opon ważną
rolę powinien zatem odgrywać właściwy dobór różnych parametrów,
dotyczących bezpieczeństwa, ekonomiczności i komfortu jazdy.
W szczególności w przypadku wyboru opon zimowych należy przede
wszystkim uwzględnić właściwości istotne dla bezpieczeństwa w danym
sezonie.