Kulisy wprowadzenia obowiązku oznaczania

Bezpieczna i ekonomiczna jazda

Unia europejska zwraca szczególną uwagę na temat oszczędzania energii, który stanowi część pakietu klimatycznego. Główne założenia UE do 2020 to: redukcja o 20% emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie o 20% efektywności energetycznej oraz zwiększenie do 20% udziału zużycia energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Cel procedury testowej UE zakłada zwiększenie bezpieczeństwa, lepszą ochronę środowiska oraz większą rentowność w ruchu drogowym. 

Z tego powodu przedstawia się na naklejkach za pomocą skali kolorów parametry opon od dobrych (kolor zielony) do niewłaściwych (kolor czerwony) w odniesieniu do wydajności energetycznej, przyczepności na mokrej powierzchni oraz zewnętrznego hałasu toczenia. Dodatkowo umieszcza się na nich kody literowe, które określają właściwości opon. Dzięki temu można porównywać ze sobą rożne opony.