Test 3

Test 3
Pytanie 1
Podczas miesięcy zimowych oraz w przypadku określonych
warunków klimatycznych …

… istnieje w Niemczech obowiązek używania opon zimowych.
… należy bezwzględnie zachować ostrożność podczas jazdy.
Używanie opon zimowych nie jest jednak obowiązkowe.
… w Niemczech nie obowiązują żadne specjalne regulacje dotyczące
używania opon. Decydujące znaczenie ma jedynie głębokość bieżnika.
… najlepiej jeździ się na oponach letnich, które mają dobry bieżnik.

Pytanie 2
Opony zimowe charakteryzują się licznymi lamelami, tj. drobnymi
nacięciami w klockach bieżnika, które zapewniają wysoką
elastyczność i dobrą przyczepność na śliskiej nawierzchni.
Nowoczesna opona zimowa ma obecnie …

… ok. 450 lameli.
… ok. 1000 lameli.
… ok. 2000 lameli. 
… więcej niż 4000 lameli.

Pytanie 3
Tradycyjnie w okresie zimowym używa się węższych opon niż latem.
Czy ta zasada obowiązuje nadal w odniesieniu do nowoczesnych
opon, czy węższe opony oferują lepszą wydajność?

Tak, zdecydowanie. Węższe opony przenoszą siły z układu kierowniczego
w bardziej bezpośredni sposób zarówno na suchej jak i mokrej nawierzchni.
Tak, węższe opony są mniej podatne na aquaplaning niż szersze opony.
Nie sądzę. Podczas hamowania na nawierzchni z twardą pokrywą śnieżną
oraz w głębokim śniegu szersze opony mają zdecydowaną przewagę,
ponieważ charakteryzują się większą powierzchnią styku z nawierzchnią,
zgarniają więcej śniegu i powodują szybsze zatrzymanie się auta.
Moim zdaniem dzięki ciągle rozwijającej się technologii różnice w wydajności
zostały w międzyczasie wyrównane. Jednak moim klientom polecam tak
samo jak i kiedyś węższe opony, ponieważ są oni do nich przyzwyczajenie
i nie muszę ich przekonywać do czegoś, czego właściwie nie chcą.

Pytanie 4
Zgodnie z obowiązującymi przepisami maksymalna dopuszczalna
prędkość dla opon zimowych wynosi 190 km/h.

To prawda.
Zgadza się, jednak istnieją specjalne pozwolenia, dopuszczające wyjątki.
Nie zgadza się. W przypadku opon zimowych nie obowiązują żadne
prawne ograniczenia dotyczące prędkości.
Nieprawda, według przepisów ograniczenie prędkości dla opon
zimowych wynosi 210 km/h.

Pytanie 5
Kiedy gwarancja na opony ma zastosowanie?
(„Gwarancja na opony” nie jest oferowana na wszystkich rynkach.
Proszę zwrócić się do odpowiedniej osoby kontaktowej.)


Zasadniczo w przypadku uszkodzenia opon w wyniku najechania
na gwóźdź, rozbite szkło oraz inne ostre przedmioty.
W przypadku uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowych
ustawień toru, pochylenia koła, ciśnienia w oponie itp.
W przypadku wszystkich uszkodzeń, łącznie z wadami produkcyjnymi,
za które odpowiedzialność ponosi producent.
W przypadku szkód kół, łącznie z kosztami za montaż i wyważenie opon.

Pytanie 6
Gwarancja na opony firmy Volkswagen …
(„Gwarancja na opony” nie jest oferowana na wszystkich rynkach.
Proszę zwrócić się do odpowiedniej osoby kontaktowej.)


… kosztuje 1 euro za oponę miesięcznie.
… kosztuje od 2 do 4 euro za oponę rocznie.
… jest określana na podstawie wartości opony i wynosi 1 procent
ceny nabycia.
… jest dla klientów bezpłatna. Informacja „zawiera bezpłatną
gwarancję na opony” jest umieszczana również na fakturze. 

Pytanie 7
Parametry opon na naklejkach w UE są przedstawiane za pomocą …

… skali kolorów od zielonego (dobry) do czerwonego (zły).
… skali liczbowej od 1 (bardzo dobry) do 6 (zły).
… za pomocą strzałek – (dobry), (średni), (zły).
… opisu tekstowego.

Pytanie 8
Przyczepność na mokrej nawierzchni określa skuteczność hamowania
opony na mokrych nawierzchniach. Polepszenie wartości, które
różnią jedną klasę od drugiej, oznacza skrócenie drogi hamowania
o około 4,5 m przy prędkości wyjściowej 80 km/h. Przejście z klasy
F do A umożliwia skrócenie drogi hamowania …

… o prawie 10 procent.
… między 10 a 15 procent.
… o ok. 20 procent.
… nawet o 30 procent.