Test 2

Test 2
Pytanie 1
W Niemczech …

… istnieje obowiązek używania opon zimowych w danym okresie.
… istnieje obowiązek używania opon zimowych w określonych warunkach
klimatycznych.
… istnieje obowiązek używania opon zimowych w przypadku określonych
znaków drogowych.
… nie ma jeszcze obowiązku używania opon zimowych. Jednak ustawodawca
planuje wprowadzenie obowiązkowego używania opon zimowych.

Pytanie 2
Mieszanki zimowe zawierające większą ilość naturalnego kauczuku.
Dzięki temu opony zimowe zachowują elastyczność nawet do …

… minus 10 stopni Celsjusza.
… minus 15 stopni Celsjusza.
… minus 20 stopni Celsjusza.
… minus 25 stopni Celsjusza.

Pytanie 3
Jak duże znaczenie ma głębokość bieżnika opon zimowych dla
bezpieczeństwa jazdy?

Tylko częściowe, ponieważ w przypadku dobrych opon zimowych
z bieżnikiem o głębokości mniejszej niż 4 milimetry droga hamowania
w porównaniu do nowych opon z bieżnikiem o głębokości 8 milimetrów
wydłuża się tylko nieznacznie.
Dopiero w przypadku bieżnika o głębokości 1,6 milimetra opony zimowe
nie nadają się do jazdy. Tym samym głębokość bieżnika nie może mieć
decydującego wpływu na bezpieczeństwo jazdy.
W przypadku opony o głębokości bieżnika 4 mm droga hamowania
wydłuża się o 50 procent w porównaniu do nowej opony z bieżnikiem
o głębokości 8 mm. Dlatego nie powinno się jeździć na oponach zimowych,
których bieżnik ma głębokość mniejszą niż 4 milimetry.
Badania wykazały, że nowe opony mają dłuższą drogę hamowania
niż „wyjeżdżone” opony o mniejszym profilu.

Pytanie 4
Jakie korzyści wynikają dla Ciebie z polecenia klientowi
gwarancji na opony?
(„Gwarancja na opony” nie jest oferowana na wszystkich rynkach.
Proszę zwrócić się do odpowiedniej osoby kontaktowej.)


Żadne, jeśli dojdzie do szkód, muszę się zająć całym postępowaniem
związanym z ich rozpatrzeniem.
W ten sposób wzrasta lojalność klienta wobec mnie i warsztatu
serwisowego, ponieważ gwarancja obowiązuje tylko w przypadku
zakupu opon na wymianę u partnera Volkswagena.
Kryje się tu prawdziwy potencjał sprzedaży, ponieważ w przypadku
każdej sprzedanej gwarancji na opony klient musi płacić składki.
Zgodnie z warunkami gwarancji musimy regularnie przeprowadzać
kontrolę stanu opon. W ten sposób klient odwiedza nas co trzy miesiące,
co pozwala nam przy okazji na sprzedaż dodatkowych produktów np.
piór do wycieraczek.

Pytanie 5
Co musi zrobić klient w przypadku uszkodzenia opon za granicą?
(„Gwarancja na opony” nie jest oferowana na wszystkich rynkach.
Proszę zwrócić się do odpowiedniej osoby kontaktowej.)


Może wymienić opony na miejscu, musi jednak przywieźć ze sobą
uszkodzone opony i przedstawić je do ekspertyzy partnerowi
serwisowemu firmy Volkswagen.
Powinien zlecić wymianę opon na miejscu u partnera serwisowego
firmy Volkswagen, który zajmuje się później całym rozpatrzeniem
szkody wraz z odpowiednim partnerem serwisowym w kraju klienta.
Klient musi wymienić oponę u partnera Volkswagena, a następnie
wystąpić o zwrot kosztów.
Gwarancja na opony obowiązuje tylko w przypadku szkód w kraju.

Pytanie 6
Jakie trzy parametry opon są oznaczone na naklejkach na oponach w UE?

Efektywność energetyczna, przyczepność na mokrej nawierzchni,
zewnętrzny hałas toczenia.
Głębokość bieżnika, zachowanie podczas hamowania na suchej nawierzchni,
opór toczenia.
Zachowanie podczas hamowania na mokrej nawierzchni, wewnętrzny
hałas toczenia, przebieg.
Margines bezpieczeństwa przy aquaplaningu, komfort jazdy, zużycie opony.

Pytanie 7
Na efektywność energetyczną wpływa opór toczenia opon. Im
niższy jest opór toczenia, tym bardziej zmniejsza się zużycie paliwa
oraz emisja CO2. Potencjał oszczędności między klasą G a A wynosi …

… około 5 procent.
… więcej niż 7,5 procenta.
… więcej niż 10 procent.
… ok. 15 procent.

Pytanie 8
Które opony mają gorsze wartości na naklejkach w UE –
opony letnie czy zimowe?

Między oponami zimowymi a letnimi nie ma żadnych różnic.
Wartości na naklejkach zależą bardziej od właściwości danej opony.
Opony zimowe, ponieważ przy ich projektowaniu brano pod uwagę
przede wszystkim parametry sezonowe, np. skuteczność hamowania
na nawierzchni pokrytej śniegiem i/lub lodem.
Opony letnie. Ponieważ z reguły są szersze niż opony zimowe,
charakteryzują się większym oporem toczenia i powodują większy hałas.
Opony letnie cechują się zazwyczaj lepszą efektywnością energetyczną,
podczas gdy opony zimowe wykazują lepszą przyczepność. Jeśli chodzi
o hałas toczenia nie ma żadnych różnic.