Test 3

Test 3
Pytanie 1
Badania przeprowadzone na stacjach benzynowych wykazały, że …

… tylko około 1 procent wszystkich pojazdów porusza się po drogach
na oponach o głębokości bieżnika mniejszej niż 2 milimetry.
… głębokość bieżnika w około 3 procentach opon wynosi mniej niż 2 milimetry.
… ok. 5 procent opon w pojazdach wykazuje głębokość bieżnika mniejszą
niż 2 milimetry.
… głębokość bieżnika w prawie 10 procentach opon wynosi mniej niż
2 milimetry.

Pytanie 2
Ile procent zadowolonych z doradztwa klientów kupi według
przeprowadzonych badań* odpowiedni towar/usługę?
* Uniwersytet w Erlangen-Norymberdze

Średnio 20 procent, a więc co 5. klient.
Średnio 33 procent, a więc co 3. klient.
Średnio 50 procent, a więc połowa klientów, którzy skorzystali
z doradztwa.
Średnio 70 procent, a więc 7 z 10 klientów.

Pytanie 3
W przypadku opon z bieżnikiem o głębokości 2 mm droga
hamowania zwiększa się średnio o…

… 10 procent.
… 20 procent.
… 50 procent.
… 100 procent.

Pytanie 4
Klient skarży się na złą jakość opon. Jak zareagujesz?

Wysłuchuję wszystkiego, ale nie wchodzę w szczegóły. Klienci chcą
się czasem po prostu wygadać.
Zadaję szczegółowe pytania i proszę o wyjaśnienia, co dokładnie
przeszkadza klientowi.
Szukam numeru na infolinię producenta opon i daję go mojemu klientowi.
W końcu producent powinien wiedzieć, jeżeli klient jest niezadowolony. 
Tłumaczę mu, że nie jestem osobą odpowiedzialną w tej kwestii i kieruje
go do dystrybutora opon.

Pytanie 5
Klienci, kupujący opony w salonie Volkswagena, …

… są bardziej zorientowani na cenę niż klienci dystrybutorów opon.
… są bardziej nastawieni na jakość niż klienci dystrybutorów opon.
… bardziej zwracają uwagę na bezpieczeństwo niż klienci dystrybutorów opon.
… są tacy sami jak klienci dystrybutorów opon.

Pytanie 6
Jaki motyw odgrywa przy zakupie opon decydującą rolę?

Bezpieczeństwo.
Komfort.
Ekonomiczność.
Wizerunek.

Pytanie 7
Jakie argumenty pozwolą wywrzeć Ci największy wpływ na
klienta podczas rozmowy dotyczącej sprzedaży opon?

To oczywiste, koncentruję się na parametrach opony.
Nie ma wątpliwości, że najważniejsza dla klienta jest cena. W końcu
każdy chętnie oszczędza, jeśli może. Skupiam się na zaletach cenowych.
Bez wątpienia najważniejsze są korzyści, jakie uzyska klient,
wybierając dane opony.
Podczas rozmowy skupiam się na tym, aby polecać opony, które są
dostępne od ręki, nawet jeśli są nieco droższe. Dzięki temu można od
razu je zamontować i klient nie musi przychodzić po raz kolejny.
W końcu czas to pieniądz.

Pytanie 8
Podczas augmentacji przy sprzedaży opon można sobie pomagać …

… informacją o składzie opony. Na przykład specjalna mieszanka
gum w oponach zimowych zapewnia dobrą przyczepność do podłoża
także przy ujemnych temperaturach.
… faktem, że te opony są sprzedawane bardzo często.
… dobrym wizerunkiem marki opon.
… wysoką ceną, która przecież świadczy o znakomitej jakości opon.