Test 3

Test 3
Pytanie 1
Która z tych wypowiedzi dotyczy technologii Seal?

Technologia Seal zabezpiecza niezawodnie także w przypadku, gdy wbity
przedmiot zostanie ponownie usunięty lub sam wypadnie z osnowy opony.
Technologia Seal jest skuteczna także w przypadku przebicia ściany bocznej.
Technologia Seal zapobiega wszystkim awariom opony.
Technologia Seal jest ograniczona do opon M+S.

Pytanie 2
W przypadku przebić lub przekłuć o jakiej średnicy technologia Seal
zapewnia ochronę?

3 mm.
4 mm.
5 mm.
6 mm.

Pytanie 3
W przypadku jakiego rodzaju awarii opony koło zapasowe nie zapewnia
żadnej ochrony?

Kilkakrotne przebicia przez przedmioty o średnicy mniejszej lub równej 5 mm
w jednej oponie.
Przebicia przez przedmioty o średnicy mniejszej lub równej 5 mm w kilku oponach.
Uszkodzenia ściany bocznej w jednej oponie.
Uszkodzony zawór w jednej oponie.

Pytanie 4
Jaki specyficzny rodzaj obręczy konieczny jest dla opon AirStop®?

Opony AirStop® mogą być montowane wyłącznie na oryginalnych obręczach
oferowanych przez firmę Volkswagen.
Opony AirStop® mogą być montowane na każdej obręczy z metali lekkich.
Opony AirStop® mogą być montowane na obręczach standardowych.
Opony AirStop® mogą być montowane wyłącznie na obręczach
z programu obręczy AirStop®.

Pytanie 5
Na jakie okoliczności należy koniecznie zwrócić uwagę Państwa klientów
w trakcie doradzania programu opon AirStop®?

Technologia Seal nie jest systemem trwałej naprawy opony, lecz umożliwia jedynie
dalszy bezpieczny i komfortowy przejazd do najbliższego warsztatu partnerskiego.
Opony AirStop® mogą być stosowane wyłącznie w połączeniu z systemem kontroli
ciśnienia w oponach.
Opony AirStop® mogą stanowić doposażenie tylko określonych pojazdów.
Pojazd, który wyposażony jest w opony AirStop®, musi podczas sezonowej
wymiany także zostać wyposażony w opony AirStop®.

Pytanie 6
Na jakiej podstawie rozpoznaje się numer części opony AirStop®?

Na podstawie cyfr „1” lub „2” znajdujących się na 5. pozycji.
Na podstawie cyfr „3” lub „4” znajdujących się na 6. pozycji.
Na podstawie cyfr „5” lub „6” znajdujących się na 6. pozycji.
Na podstawie cyfr „7” lub „8” znajdujących się na ostatniej pozycji.

Pytanie 7
Z jakiej podstawowej zalety korzystają Państwa klienci w przypadku
opon AirStop®?

Mniejsze koszty każdego kilometra.
Większa przyjemność z jazdy.
Większy komfort.
Większy zasięg (odległość).

Pytanie 8
Uwzględniając średnią europejską, do uszkodzenia opony w każdym
pojeździe dochodzi przeciętnie …

… co roku.
… co 5 lat.
… co 10 lat.
… nie zdarza się.