Test 2

Test 2
Pytanie 1
Na podstawie którego z elementów nie można rozpoznać opony
z programu AirStop®?

Na podstawie logo oferenta, umieszczonego na ścianie bocznej.
Na podstawie niebieskiego paska na bieżniku.
Na podstawie odrębnego numeru części.
Na podstawie lepkiej masy powlekającej, umieszczonej po wewnętrznej
stronie powierzchni bieżnika.

Pytanie 2
Której z podanych poniżej zalet nie obejmuje program opon AirStop®
dla Państwa klientów?

Unikanie ryzyka podczas wymiany opon.
Większa ilość miejsca w samochodzie powstała na skutek usunięcia koła zapasowego.
Wydłużony okres eksploatacji opony AirStop® w porównaniu ze standardową
oponą tego samego typu. 
Większy komfort podczas jazdy, wynikający z możliwości uniknięcia negatywnych
konsekwencji powstających w razie awarii opony.

Pytanie 3
Który z podanych modeli pojazdów może być zamówiony fabrycznie
z oponami AirStop® w określonych rozmiarach? (Stan: 12/2014)

Touran.
Golf GTE.
XL1.
Polo.

Pytanie 4
Dlaczego zaleca się system kontroli ciśnienia w oponach w połączeniu
z oponami AirStop®?

Po to, aby można odpowiednio wcześnie zauważyć stopniową utratę ciśnienia
w oponach po ich przebiciu. 
Po to, aby móc odczytywać na wyświetlaczu liczbę przebić opony.
Po to, aby możliwe było ostrzeżenie kierowcy przed zagrażającym przebiciem opony.
Po to, aby możliwe było ostrzeżenie kierowcy o obcym przedmiocie znajdującym
się w oponie.

Pytanie 5
Na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas przechowywania opon AirStop®?

Na nic. Przechowywanie nie różni się od przechowywania opon standardowych.
Opony AirStop® mogą być przechowywane tak jak opony standardowe, jednakże
należy utrzymywać temperaturę stale na poziomie poniżej -10 stopni C.
Nawet w sytuacji, gdy warunki przechowywania nie różnią się od tych
przewidzianych dla opon standardowych, należy zwrócić szczególną uwagę,
aby żadne przedmioty nie znajdowały się w pobliżu bieżnika – w przeciwnym
wypadku uszkodzeniu może ulec lepka masa powlekająca. 
Opony AirStop® przewidziane są do przechowywania tylko w ograniczonym
zakresie i dlatego powinny być zamawiane w miarę możliwości na zasadzie
Just-in-Time.

Pytanie 6
Jakie ograniczenia wprowadzają dla klientów opony AirStop® podczas jazdy?

Opony AirStop® są przyczyną wyższego zużycia paliwa niż standardowe opony.
Opony AirStop® są przyczyną wydłużenia drogi hamowania.
W porównaniu ze standardową oponą tego samego typu nie występują
żadne ograniczenia w zakresie właściwości jezdnych.
Przy zamontowanych oponach AirStop® można jechać na wilgotnej powierzchni
z prędkością maksymalnie 120 km/h. 

Pytanie 7
Co jest najczęstszą przyczyną awarii opony?

Przebicia i przekłucia powierzchni bieżnika przez przedmioty o średnicy
większej lub równej 5 mm.
Pęknięcie opon na skutek wad materiału.
Przebicia w bocznej ścianie opony.
Przebicia lub przekłucia powierzchni bieżnika przez przedmioty o średnicy
mniejszej lub równej 5 mm. 

Pytanie 8
Z jakiego materiału wykonana jest lepka masa powlekająca opony AirStop®?

Sztuczna żywica.
Kauczuk butadienowy.
Kauczuk naturalny.
Polipropylen.