Kontrola celów nauczania

Kontrola celów nauczania

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w naszym programie szkoleniowym!

Aby umożliwić Państwu sprawdzenie, czy umiecie perfekcyjnie wykorzystać zdobytą wiedzę, przygotowano niniejszy test.

Test składa się z ośmiu pytań. Zostanie on zaliczony, jeżeli w przypadku co najmniej siedmiu pytań odpowiedź będzie prawidłowa.

Jeżeli test nie zostanie zaliczony od razu, można zaliczyć kolejne, zawierające zmodyfikowane pytania.

Życzymy powodzenia!