Funkcje opony

Element łączący jezdnię i pojazd

Współczesne pojazdy są wyposażone w wiele inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Jednak to właśnie powierzchnia czterech opon
o wielkości porównywalnej do pocztówki sprawia, że to dzieło inżynierii porusza się po drodze. Opony są kluczowym czynnikiem, decydującym o komforcie jazdy, jej bezpieczeństwie i ekonomiczności.