Regulacje prawne

Regulacje prawne

W wielu krajach używanie opon zimowych regulują przepisy określone przez ustawodawcę.

Stwarza to tym samym duży potencjał na wprowadzenie do obrotu opon zimowych oraz usług związanych z sezonową wymianą opon.

Doradca handlowy powinien nie tylko wiedzieć, jakie przepisy prawne obowiązują w jego rodzimym kraju, ale także potrafić poinformować klienta
o regulacjach obowiązujących w państwach, które są najczęstszymi celami wycieczek i urlopów.