Klauzula dotycząca wyłączenia odpowiedzialności

Klauzula dotycząca wyłączenia odpowiedzialności

AIRSTOP to marka zarejestrowana między innymi w UE, Kanadzie, USA.
Firma Volkswagen wykorzystuje ją w licencji.